2020 Plus

 

2020 Plus is the latest version of this classic block puzzle game. Your task is to place groups of three randomly formed blocks strategically on the board so that they fill complete rows or columns. Once you have placed all three blocks three new blocks will appear. As soon as a row or column is completely filled, the blocks placed in it get cleared. Each completed row or column will also give you points. Delete multiple rows or columns at the same time or in a row to earn bonus points. The game will be over when there is no more space left to place a block. Get the highest score possible, try to unlock medals and achievements and to beat the records of your friends. Play 2020 Plus now for free and experience the most addictive version of this endless puzzle game ever!,,,2020 Plus es la última versión de este clásico juego de puzles de bloques. Tu tarea es colocar grupos de tres bloques formados al azar estratégicamente en el tablero para que llenen filas o columnas completas. Una vez que hayas colocado los tres bloques, aparecerán tres nuevos bloques. Tan pronto como una fila o columna se llene completamente, los bloques colocados en esta se despejarán. Cada fila o columna completa también te dará puntos. Elimina varias filas o columnas al mismo tiempo o en una fila para ganar puntos de bonificación. El juego terminará cuando no haya más espacio para colocar un bloque. Consigue la puntuación más alta posible, intenta desbloquear medallas y logros y batir los récords de tus amigos. ¡Juega a 2020 Plus ahora gratis y disfruta de la versión más adictiva de este interminable juego de puzles!,,,,2020 Plus to najnowsza wersja klasycznej gry logicznej w układanie bloków. Twoim zadaniem w niej jest strategiczne umieszczenie na planszy grup złożonych z trzech losowo utworzonych bloków tak, aby wypełniły one rzędy i kolumny. Po ułożeniu trzech bloków pojawiają się trzy nowe. Gdy tylko rząd lub kolumna się wypełni, bloki w niej umieszczone zostaną usunięte. Każdy ułożony rząd lub kolumna daje punkty. Usuwaj wiele rządów lub kolumn jednocześnie bądź w sekwencji, aby zdobywać punkty bonusowe. Gra zakończy się, gdy nie będzie już miejsca, aby umieścić blok. Zdobywaj jak najwięcej punktów, odblokowuj medale i osiągnięcia, aby bić rekordy swoich znajomych. Już teraz zagraj w 2020 Plus za darmo i ciesz się najbardziej wciągającą wersją tej ponadczasowej gry logicznej!

 

 


Solitaire Mahjong

Candy Rain 6

Garden Tales 2

Solitaire Story – Tripeaks 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *